Situațiile financiare ale societății la 31.03.2023