Situațiile financiare aferente trimestrului 3 – 2022